Đường dây nóng (Hotline) khách hàng đối tác

Về đường dây nóng dành cho khách hàng đối tác

Aeon sẽ tiếp nhận các tham vấn, thông báo từ khách hàng và nhân viên khách hàng là đối tác quan trọng của Aeon bằng “Đường dây nóng khách hàng đối tác”. Nhằm hướng đến việc duy trì toàn bộ chuỗi cung ứng ở trạng thái an toàn và bảo mật, đồng thời có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho quí khách hàng đối tác.

Đối tượng sử dụng

Những người có thể sử dụng gồm:

Các tổ chức và nhân viên tham gia trong *chuỗi cung ứng các sản phẩm giá trị hàng đầu.

* Chuỗi cung ứng là gì?
 Là sự liên kết toàn bộ qui trình từ giai đoạn nguyên liệu thô đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến tay người tiêu dùng, bao gồm các phân đoạn thu mua, sản xuất, quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, giao hàng và bán hàng.

* Về sự Tham vấn của nhân viên Aeon, vui lòng tham khảo “Quy tắc ứng xử số 110”.

Nội dung tham vấn:

Những hành vi và trường hợp sai lệch với “Chính sách Nhân quyền Cơ bản của Aeon” và “Quy tắc Ứng xử Giao dịch của Nhà cung cấp Aeon”

 • Vi phạm nhân quyền như: Sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, lạm dụng /quấy rối và phân biệt đối xử.
 • Vi phạm về điều kiện lao động như: Thời gian làm việc, Tiền lương, phúc lợi xã hội, Quyền tự do liên kết, Quyền thương lượng tập thể.
 • Vi phạm về môi trường làm việc như: Vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc.
 • Hoặc tác động gây ra gánh nặng ảnh hưởng đến môi trường.
 • Vi phạm những yêu cầu của Aeon về luật pháp và các qui định có liên quan.
 • Những ý kiến trong giao dịch với Aeon.

Các bước triển khai “Đường dây nóng khách hàng đối tác”

Bảng hướng dẫn trình tự “Đường dây nóng khách hàng đối tác”
Đầu mối liên lạc chung là ASSC với vai trò là bên thứ ba thực hiện *(hỏi) và trong trường hợp người tham vấn có nguyện vọng muốn báo cáo cho đầu mối liên lạc của Aeon với lý do nặc danh (giấu tên). Tùy thuộc vào nội dung tham vấn, Aeon và ASSC sẽ thực hiện giải quyết, trả lời.

* ASSC
Liên minh Toàn cầu về Chuỗi Cung ứng Bền vững (ASSC) Liên minh toàn cầu về chuỗi cung ứng bền vững (ASSC) là một tổ chức phi chính phủ (NGO) hợp tác, hành động cùng với các doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề trong chuỗi cung ứng.

Tuân thủ nghiêm các nghĩa vụ bảo mật và Bảo vệ người tham vấn, người tố cáo

 • Triệt để tuân thủ nghiêm quyền riêng tư của những người tham vấn và báo cáo.
 • Thông tin cá nhân của người tham vấn, tố cáo sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích điều tra và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc các tổ chức trực thuộc nếu không được sự đồng ý đương sự.
 • Người tham vấn, tố cáo và tổ chức trực thuộc của họ sẽ không bị Aeon đối xử bất lợi bởi sự tham vấn, tố cáo vì lý do chính đáng. Tuy nhiên, việc này sẽ không bị giới hạn nếu có trường hợp tố cáo vì mục đích cá nhân để phỉ báng, gây thương tích hoặc vì những mục đích không chính đáng khác.
 • ASSC và Aeon cùng thực hiện dịch vụ tiếp nhận chung và giải quyết vấn đề dựa trên việc ký kết hợp đồng bảo mật.
 • Trong Quy tắc Ứng xử Giao dịch của Nhà cung cấp Aeon * Nghiêm cấm việc đối xử bất lợi với các khách hàng, đối tác kinh doanh vì lý do có người tham vấn hoặc người tố cáo thực hiện khiếu nại, tố cáo một cách chính đáng (hợp pháp).

Phương pháp Tham vấn, Tố cáo

Mẫu tham vấn

Vui lòng nhập họ tên thật của bạn và chọn tiết lộ cho Aeon. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu không nhập tên thật của mình thì việc điều tra có thể bị hạn chế.

Họ và tênbắt buộc
Bạn có muốn ẩn danh (dấu tên) khi báo cáo với Aeon không?
Thông tin liên lạc

Nếu bạn muốn được liên hệ qua điện thoại, vui lòng nhập dấu ✔

Bạn có biết mã nhà máy?bắt buộc
Q: Vui lòng chọn mối quan hệ trong sản xuất có giá trị hàng đầu.
Bạn biết về trang website này từ đâu?
Bạn đang có loại tham vấn nào?bắt buộc

Vui lòng giải thích càng chi tiết càng tốt để chúng tôi có thể phản hồi nhanh hơn

Thời gian phát sinh sự việc cần tham vấn
Bạn có trao đổi ý kiến của ai trong tổ chức về sự việc cần tham vấn chưa?
Trao đổi với ai?
Bạn có muốn báo cáo kết quả điều tra không?bắt buộc
Vui lòng hiểu về "Chính sách bảo mật" "Chính sách về quyền riêng tư" vì có bao gồm các thông tin cá nhân.bắt buộc